Ukraina: – En fagbevegelse i krig trenger all vår støtte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik overleverer en sjekk til ukrainsk fagbevegelse. Foto.
– Solidaritet i praksis, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om reisen LO nylig gjennomførte til Ukraina.

Ukraina: – En fagbevegelse i krig trenger all vår støtte

– Solidaritet i praksis, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om reisen LO nylig gjennomførte til Ukraina. En langvarig kontakt og LOs støtte til ukrainsk fagbevegelse blir nå tatt et skritt videre.

Internasjonalt

– Russlands krig mot Ukraina er en krig mot demokratiet. En krig mot frihet, folkestyre og selvbestemmelse. En krig mot arbeiderbevegelsens verdier

I løpet av fire dager i mai gjennomførte LO-lederen en reise til Lviv sammen med tre forbundsledere og leder for internasjonal avdeling i LO.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter ukrainsk fagbevegelse.
Samarbeid 1: FPU-leder Grygorii Osovyi og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har signert samarbeidsavtale på vegne av norsk og ukrainsk fagbevegelse.

– Våre ukrainske kamerater trenger all vår støtte, sier Peggy Hessen Følsvik.

Målet med reisen var å overlevere utstyr og kjøretøy til de kjempende ved fronten, vise solidaritet med fagforeningskamerater i en krevende tid, samt å ta samarbeidet mellom norsk og ukrainsk fagbevegelse ett skritt videre.

– Russlands krig mot Ukraina er en krig mot demokratiet. En krig mot frihet, folkestyre og selvbestemmelse. En krig mot arbeiderbevegelsens verdier. Derfor står vi i LO sammen om solidariteten med Ukraina, sier Peggy Hessen Følsvik

Gjennsynsglede mellom norsk og ukrainsk fabevegelse. foto
Gledelig gjensyn 1: LO har i flere år stått skulder til skulder med ukrainsk fagbevegelse.

Kriger, pleier skadde og arrangerer begravelser

I Lviv møtte LOs delegasjon ledelsen i de to ukrainske landsorganisasjonene. I møtet ble det rapportert om en fagbevegelse som er i fullt krigsmodus.

Ukrainsk og norsk fagbevegelse møtes rundt et bord. foto
Lviv: LO har de siste årene bygd et tettere samarbeid med ukrainsk fagbeveglse. Her møter LOs delegasjon ledere og tillitsvalgte i Fpu.

– Mange tillitsvalgte er sendt til fronten. De som ikke er soldater, har jobben med å serve fronten, pleie skadde og arrangere begravelser, sier leder for internasjonal avdeling i LO, Liv Tørres.

Fagbevegelsens ressurser går med til helt andre ting enn faglig kamp, i et land hvor minst fire millioner er internt fordrevne og de humanitære behovene er store.

Les mer om fagforeningsfolk som må krige, pleie skadde og sørge for begravelser i Frifagbeveglse.

Presset på fagbevegelsen er enormt. To år etter at den russiske invasjonen startet er rundt 5 millioner arbeidsplasser tapt, 26 prosent av landets territorium er under okkupasjon og befolkningen er redusert fra 42 til rundt 27 millioner innbyggere. Fagbevegelsen har sett en halvering av medlemstallene. Kvinner og eldre har overtatt mange av vervene og jobbene som mennene etterlot seg, da de dro ut i krigen.

Sikkerheten på arbeidsplassene har også blitt forverret ettersom vannverk, strømlinjer, kommunikasjon og kraftanlegg kontinuerlig bombes sønder og sammen. Presset på lønninger har i tillegg økt parallelt med krigen og med presset på arbeidslivslovgivningen og fagbevegelsen.

Respekt for arbeidstakerrettigheter og ILO-konvensjoner er viktig for å sikre bærekraftig utvikling og gjenoppbygging. Samtidig vil dette være helt avgjørende for søknaden Ukraina har levert om EU-medlemskap. Derfor er gjenopprettelsen av respekt for faglige rettigheter helt essensielt.

Tett samarbeid med ukrainsk fagbevegelse

Tørres kan fortelle at LO de siste årene har bygd et tettere samarbeid med ukrainsk fagbevegelse.

– Våre Ukrainske kamerater trenger all vår støtte

– LO har stått skulder til skulder med ukrainsk fagbevegelse i utarbeidelsen av en felles posisjon på kongressen til europeisk fagbevegelse, og vi inviterte dem til vår kongress i 2022, sier Tørres og legger til:

– Vi har gjennom flere år bygd opp et bredt kontaktnett og et godt nettverk. Vi har bevilget millioner til deres humanitære arbeid. Støttet deres politiske posisjoner. Og nå knytter vi tettere bånd gjennom samarbeidsavtaler med begge landsorganisasjonene i Ukraina.

To personer som klemmer. foto
Gledelig gjensyn 2: Forbundsleder Mette Nord og Fpu-tillitsvalgt Roman Datsko.

Føderasjonen av fagforbund i Ukraina (FPU) er den desidert største landsorganisasjonen med nesten 5 millioner medlemmer før krigen startet. Sammenslutningen av frie, uavhengige fagforbund er samlet i landsorganisasjonen KVPU med rundt 200 000 medlemmer før krigen.

Samarbeidsavtale

Avtale signeres.
Samarbeid 2: KVPU-leder Mykhailo Volynet og LO-leder Peggy Hessen Følsvik signerer her samarbeidsavtale.

LO underskrev samarbeidsavtaler med både FPU og KVPU under besøket i Ukraina. Målet med avtalene er å sikre samarbeid om internasjonale saker der vi har felles interesser, samt å bistå ukrainsk fagbevegelse på prioriterte områder for dem i den situasjonen de nå står i. Vi skal samarbeide om politiske saker der vi har felles interesser internasjonalt. Og vi skal gjøre vårt beste for å bistå med å styrke forhandlingssystemet og trepartsarbeidet samt bidra i forhold til arbeidslivslovgivning, yrkesopplæring og likestilling med mer.

– Så vel krisehåndtering som den følgende gjenoppbyggingen og forsoningsprosessen blir best der fagbevegelsen er representert i dialogen, forhandlingene og med på å finne løsningene, sier Peggy Hessen Følsvik.

Peggy Hessen Følvik mottar vennskapsorden fra ukrainsk LO. foto
Peggy Hessen Følvik mottar vennskapsorden fra ukrainsk LO.

Kontakt