- En kraftsatsing fra regjeringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilvei i Nord-Norge med hav på begge sider. Foto.

- En kraftsatsing fra SV og regjeringen

Regjeringspartiene og SV legger 35 milliarder kroner på bordet til en forsterket satsing på vindkraft. – Dette viser at de tar de energi- og klimapolitiske utfordringene på alvor, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Energi

– Dette er en positiv satsing, som viser at SV og regjeringenden tar de energi- og klimapolitiske utfordringene på alvor. Dette gir vind i seilene for en mer offensiv energipolitikk. De siste årene har vist at vi har det travelt i energiomstillingen. Med SV som pådriver, har regjeringen vist at den er villig til å legge betydelige økonomiske ressurser i satsingen på ny, fornybar kraft, sier LO-sekretær Are Tomasgard. 

Trenger mer kraft 

I budsjettforliket mellom SV og regjeringen blir det lovet minst 35 milliarder kroner i statsstøtte til et ambisiøst støtteprogram for flytende havvindområder. Totalt er det snakk om å lyse ut arealer til havvind i 2025 som gir rom for minst 5-10 TWh ny produksjon. 

– Norge trenger mer kraft for å realisere utslippsreduksjoner, sikre konkurranseevnen til den eksporterende industrien og løfte nye industrielle muligheter, sier Tomasgard og viser til at LO og NHO allerede er i gang med et trepartssamarbeid med regjeringen i Kraftløftet. I det arbeidet er det dokumentert en betydelig vekst i forbruket som vil komme de nærmeste årene.  

Oppdrag til industrien 

LO mener budsjettavklaringen om havvind til elektrifisering danner en god ramme rundt energipartnerskapet regjeringen har invitert KonKraft til. For LO er det avgjørende at vi høster av en havvindsatsing på to områder.  

– Norge trenger ny kraft og vi skal bygge opp under en leverandørindustri som trenger nye oppdrag. Norge må levere på begge disse målene dersom vi skal konkludere med at havvindsatsingen er et havvindeventyr, sier Are Tomasgard.  

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no