SAMAK - Nordisk samarbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

SAMAK - Nordisk samarbeid

SAMAK er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, det vil si samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene. Forkortelsen SAMAK kommer fra «samarbeidskomité».

SAMAKs oppgaver

  • Utvikler nettverk
  • Utdanner tillitsvalgte
  • Utveksler erfaringer
  • Utreder fellestemaer
  • Utformer overordnet politikk

Medlemmene

SAMAKs medlemsorganisasjoner er de sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene i de nordiske landene, samt partiene på Grønland, Færøyene og Åland. SAMAKs medlemsorganisasjoner og fagforbund knyttet til disse representerer om lag 5 millioner medlemmer.

Organer

SAMAKs høyeste organ er Arbeiderkongressen. Arbeiderkongressen er hvert fjerde år, sist på Arlanda utenfor Stockholm 5.-6. februar 2018.

SAMAKs årsmøte gjennomføres vanligvis i januar.

Årsmøtet velger SAMAKs leder for to år om gangen.

Parti- og LO-sekretærgruppen styrer SAMAK mellom årsmøtene. Denne møtes fire-fem ganger årlig.

Generalsekretæren leder SAMAKs sekretariat.

Arbeidsgrupper oppnevnes etter behov.

Les mer på SAMAKS hjemmesider.