LO vil ha kraftfulle tiltak i boligpolitikken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En familie på fire sitter sammen rundt et bord og har det hyggelig. Foto.

LO vil ha kraftfulle tiltak i boligpolitikken

LO mener at det haster med å prioritere boligpolitikk, og krever mer kraftfulle tiltak for å løse utfordringene mange har med bolig.

Boligpolitikk

– Det trengs langsiktig politikk som holder tritt med samfunnsutviklingen, samtidig som vi er svært bekymret for situasjonen vi ser utspille seg i dag, sier LO-sekretær Kristin Sæther, som er ansvarlig for boligpolitikk i LOs ledelse.

– Hele poenget var at vanlige folk og familier i Norge skulle få ta del i gevinstene av å eie egen bolig

Regjeringens stortingsmelding om boligpolitikk, «Bustadmeldinga: Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet», er oversendt Stortinget og skal behandles der.

Regjeringen foreslår fire hovedsatsinger

Regjeringen foreslår grep for å gjenreise Husbanken og senke terskelen for å bli boligeier. Meldingen omhandler både leie- og eiesektoren, og departementet har formulert fire hovedsatsinger: Flere skal få muligheten til å bli boligeiere, leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart, og det skal både tas vare på eksisterende boligmasse og bygges mer. Innsatsen for dem som ikke klarer å skaffe å beholde egen bolig, skal forsterkes.

Portrettfoto av LO-sekretær Kristin Sæther.
LO mener at det haster med å prioritere boligpolitikk, og krever mer kraftfulle tiltak for å løse utfordringene mange har med bolig, slår LO-sekretær Kristin Sæther, som er ansvarlig for boligpolitikk i LOs ledelse, fast.

– LO er enig i regjeringens valg av overordnede satsningsområder, men vi mener at det trengs mer kraftfulle tiltak for å imøtekomme utfordringene, slår Sæther fast.

Mange har ikke råd å bo der de jobber

LOs boligindeks viser med tydelighet at mange mennesker med vanlige inntekter ikke lenger har råd til å bo der arbeidskraften deres trengs.

– Dette er stikk i strid med grunntanken i den norske eierlinja, hvor hele poenget var at vanlige folk og familier i Norge skulle få ta del i gevinstene av å eie egen bolig. Dette skal man kunne få være med på uten å måtte være avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, arv og foreldrebank, sier Kristin Sæther.

Med en vedvarende høyere boligprisvekst enn lønnsvekst, har de husholdningene som fortsatt har mulighet til å eie egen bolig måttet ta opp svært høy gjeld. Norske husholdninger har verdens høyeste gjeld. Det gjør husholdningene, norsk økonomi og vår finansielle stabilitet svært utsatt for negative sjokk.

Norges Bank forsterker utfordringen

– Utfordringen blir forsterket av at Norges Bank utøver pengepolitikken aggressivt. I tillegg kommer monopoltendenser i banknæringen slik at deres rentepåslag til boliglånskundene blir unødvendig høy, påpeker LO-sekretær Sæther.

LO mener at eierlinja i boligpolitikken, uten en aktiv politikk for sosial boligbygging, samt monopoltendenser i banksektoren og en aktivistisk pengepolitikk til sammen skaper en svært utfordrende situasjon.

– Opprettholdelse av eierlinja krever at folk med vanlige inntekter må ha mulighet til å kjøpe bolig. Det aller viktigste virkemiddelet i boligpolitikken er en langt mer aktiv politikk for å fremme sosial boligbygging, konkluderer Kristin Sæther.