boligpolitikk for arbeidsfolk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
En familie ser ut av et vindu. Vinter. Foto.
Særlig barnefamilier har fått redusert boligkjøpekraft siden 2015. Når arbeidsfolk ikke har råd til å bo der arbeidskraften trengs, vil det ikke bare ramme den enkelte, men også tjenestene de skal yte i privat næring, og i det offentlige, sier Kristin Sæther, ansvarlig for boligpolitikk i LOs ledelse.

Vi trenger en boligpolitikk for arbeidsfolk

LOs boligindeks viser at arbeidsfolk som vi er helt avhengige av for å få samfunnet til å gå rundt, i langt mindre grad enn sykepleiere, og i langt mindre grad enn før, har råd til å bo der arbeidsplassene er.

Boligpolitikk

- Vi kan ikke ha det sånn at viktige yrkesgrupper skvises ut av boligmarkedet, sier LO-sekretær Kristin Sæther som har ansvar for boligpolitikk i LOs ledelse

LO har de siste årene satt fokus på at boligmarkedet har blitt en ulikhetsmaskin, som øker forskjellene mellom de som er inne i boligmarkedet, og de som er henvist til et dyrt og dårlig leiemarked.

- Når arbeidsfolk ikke har råd til å bo der arbeidskraften trengs, vil det ikke bare ramme den enkelte, men også tjenestene de skal yte i privat næring, og i det offentlige, sier LO-sekretæren.

Sykepleierindeksen er basert på en lønn som ifølge SSB ligger høyere enn hva de fleste i Norge tjener, - og også høyere enn hva de fleste sykepleiere i Norge tjener.[1] LO illustrerer virkeligheten til arbeidsfolk og LO-medlemmer som har lavere lønn enn sykepleierne, selv om de også har viktige yrker.

Dramatisk fall i boligkjøpekraft

LOs boligindeks har kartlagt boligkjøpekraften til fagarbeidere i vanlige husholdninger med vanlige norske lønninger, og viser et dramatisk fall i boligkjøpekraft de siste åtte årene.

Eksempelhusholdningen i LOs boligindeks viser en familie med to voksne i vanlige yrker med vanlige lønninger; en helsefagarbeider og en tømrer.

Les også: Spiller boligmarkedet på lag med eierlinja

Det er særlig barnefamilier som har fått redusert boligkjøpekraft siden 2015. Kjøpekraften har også falt blant par uten barn, men ikke i like stor grad. Enslige helsefagarbeidere hadde lav i kjøpekraft både i 2015 og 2023.

- Vi trenger en boligpolitikk for arbeidsfolk. Boligpolitikken må igjen bli en sentral del av vår velferds- og fordelingspolitikk, mener LO.

Nær umulig å kjøpe i byene

En småbarnsfamilie med vanlige yrker og lønninger har altså knapt råd til å kjøpe i byene nå. Det er fortsatt vanskeligst å få kjøpt i Oslo, men kjøpekraften har også falt kraftig i de andre utvalgte byene i indeksen: Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Tromsø.

- Gapet mellom boligpris og inntekt økt drastisk og blitt alt for stort for veldig mange, sier Sæther.

Husholdningen taper vesentlig kjøpekraft på å ha barn, og LOs kartlegging viser at man er nødt til å kjøpe bolig før man etablerer en familie, dersom man vil komme seg inn på boligmarkedet.

Vanskeligere i distriktene

Samtidig som barnefamiliene blir presset ut av byene, blir det stadig vanskeligere for dem å kjøpe i distriktene.

I 2015 kunne en småbarnsfamilie med to barn kjøpe de fleste boligene i distriktene. I 2023 kan denne familien kjøpe under halvparten.

- Det viser en bekymringsfull trend som ikke kan fortsette, avslutter LO-sekretær Kristin Sæther.

[1] Medianlønn ligger lavere enn gjennomsnittlønn og er mer representativt for hva som er vanlig lønn i Norge.  Hva er vanlig lønn i Norge? SSB Eiendom Norge og Eiendomsverdi benytter et estimat på sykepleierlønn som er utarbeidet ved bruk av gjennomsnittslønn som ligger høyere enn medianlønnen til sykepleiere. Mer enn halvparten av norske lønnsmottakere tjener mindre enn lønnen skissert i sykepleierindeksen.

LO vil:

· At det offentlige skal bygge langt flere student- og lærlingeboliger til priser som matcher studielån, stipend og lærlingelønn.

· Arbeide for rettferdig skatt på høye formuer og boligverdier som bidrar til et mer balansert boligmarked.

· Styrke økonomiske og juridiske rammebetingelser for å bygge og drifte ikke-kommersielle utleieboliger, inkludert studentboliger.

· Styrke Husbanken som viktig aktør i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet, samt stimulere boligbyggelag og andre utbyggere til å tilby etableringsløsninger for ungdom.

Kontakt