Regjeringen holder ord: Bruken av midlertidige ansettelser reverseres

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Oversiktsbilde av demonstrasjonstog utenfor Youngstorget i Oslo.
I 2015 demonstrerte tusenvis av fagorganiserte mot åpningen for mer bruk av midlertidige stillinger.

Regjeringen holder ord: Bruken av midlertidige ansettelser reverseres

Regjeringen fortsetter å rydde opp i norsk arbeidsliv ved å innskrenke arbeidsgiveres muligheter for å tilby midlertidige stillinger. En viktig seier for tusenvis av arbeidstakere over hele landet.

Arbeid til alle

Med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i spissen, er det nå flertall på Stortinget for å reversere den forrige regjeringens omstridte lovendring, som åpnet for generell adgang til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder. Dette er et viktig skritt på veien tilbake til et mer anstendig arbeidsliv.

LO-leder, Peggy Hessen Følsvik, er godt fornøyd med at regjeringen nå tar nødvendige grep og sørger for en sårt tiltrengt storrengjøring i norsk arbeidsliv:

- Politikk virker, og regjeringen leverer! Det tok åtte år å skrote FrPs drøm om flere midlertidige ansatte, men endelig er det igjen flertall for å styrke arbeidstakeres stillingsvern, konstaterer Hessen Følsvik.

Midlertidige stillinger gir ikke flere en inngang til arbeidslivet  

Den omstridte lovendringen ble innført av Solberg-regjeringen og daværende arbeidsminister, Robert Eriksson (FrP) i 2014. Lovendringen ble den gang møtte med kraftige protester fra oss i LO, og førte til den største politiske streiken på flere tiår hvor tusenvis av LO-organiserte arbeidstakere protesterte i gatene.

Lovendringen ble likevel gjennomført, begrunnet med at midlertidige stillinger ville fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for arbeidstakere som hadde falt utenfor. Åtte år senere viser imidlertid undersøkelser at dette ikke har vært tilfellet, hverken for flere eller nye grupper. Økt bruk av midlertidige stillinger har derimot hatt store konsekvenser for tusenvis av arbeidsfolk, som de siste åtte årene har opplevd at rettigheter deres i arbeidslivet har blitt svekket, og som har måttet forholde seg til en mer uforutsigbar inntekt.  

Et flertall i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget går nå inn for å reversere den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Selve lovendringen vedtas i starten av mars.

Tar flere grep

Tajik har også tatt grep for å reversere andre svekkelser av arbeidstakeres rettigheter fra den forrige regjeringen. Også gjeninnføringen av kollektiv søksmålsrett for fagforeninger, som også ble vedtatt under Eriksson, behandles for tiden i Stortinget.

Hessen Følsvik er glad for å se at regjeringen er i full gang med å iverksette flere, kraftfulle grep som styrker arbeidsfolks rettigheter.   

- Norsk arbeidsliv skal ha faste, hele stillinger, som sikrer trygghet og inntekten til folk. Vi er naturligvis veldig glade for at den sittende regjeringen igjen viser at dener på lag med arbeidsfolk.