Søk om støtte fra LOs utdanningsfond

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ungdom på Sørmarka

Søk om støtte fra LOs utdanningsfond

LOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet.

Utdanningsfond

Fondet yter støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi. Fondet yter også stipend til etter- og videreutdanning.

Les retningslinjer for LOs utdanningsfond

Satser LOs utdanningsfond

På siden utdanningsfond.lo.no kan du søke om støtte til utdanning.

Husk åpen søknadsfrist.

Disse forbundene har har rettigheter i LOs utdanningsfond:

  • Norsk Arbeidsmadsforbund
  • Fellesforbundet
  • Handel og Kontor i Norge
  • EL og IT Forbundet
  • Norsk Nærings - og Nytelsesmiddelarbeidsforbund
  • Norsk Sjømannsforbund
  • Norsk Tjenestemanslag
  • Forbundet for ledelse og teknikk
  • Fagforbundet
  • Industri Energi

Kontakt