Landsorganisasjonen i Norge

Over 130 000 unge medlemmer!

Visste du at LO er Norges største organisasjon for deg under 30 år? Over 910 000 arbeidstakere er organisert i et LO-forbund, og blant disse er over 130 000 under 30 år. Det gjør LO til en av de viktigste stemmene for unge i samfunnsdebatten!

Artikler om ung i LO

Kampanje til støtte for streikeretten

Studentrådgiver i LO Rune Bugten, leder av Unio-Studentene Stephanie Bahl og rådgiver i YS, Goran Scekic oppfordrer alle til å støtte kampanjen #heartunions ved å legge ut bildet av seg selv med plakaten med budskapet om å forsvare streikeretten.

Den britiske regjeringen har lagt frem et lovforslag som tar sikte på å begrense retten til å streike, kommunisere hvorfor man streiker, og frata fagforeningene innflytelse. Det er flere punkter i forslaget som bekymrer ungdomsrepresentantene i Norges hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden. Nå støtter de den internasjonale kampanjen #heartunions.

Flere aktuelle saker