LOs sommerpatrulje 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LOs ungdomsrådgiver Sindre Hornnes
LO/Trond Isaksen

LOs sommerpatrulje 2022: Flere brudd, bekymret for slurvekultur

LOs sommerpatrulje gikk i 2022 for 38. året på rad. Tallene viser en økning i antall brudd sammenlignet med i året før. Dersom en sammenligner med året før pandemien er det en økning på 11,5 prosentpoeng. Sommerpatruljen oppfordrer bedriftene til å børste støv av tidligere rutiner.

Sommerpatruljen

LOs sommerpatrulje har også i 2022 gjennomført flere tusen besøk i hele landet. På disse besøkene gjennomførte patruljen 4395 intervjuer.

– Vi ser at flere unge har fått muligheten til å få verdifull arbeidserfaring gjennom sommerjobben, sier LOs ungdomsrådgiver Sindre Hornnes.

Sommerjobb er ofte unges første møte med arbeidslivet. For at dette møtet skal bli best mulig er det viktig at både de unge ansatte og arbeidsgiverne kjenner sine plikter og rettigheter. Dette er, og vil alltid være, sommerpatruljens kjerneoppgave. Derfor er det bekymringsfullt at det i år ble oppdaget brudd på hele 50,7 prosent av alle intervjuene sommerpatruljen gjorde. Til sammenligning var tallet 39,2 prosent i 2019 – en økning på 11,5 prosent. Det er en markant økning i antall brudd.

– Det har blant annet vært en økning i brudd på overtidsregler, mangelfull opplæring og at vaktlister ikke kommer i tide. Det har også over tid vært en økning av brudd knytt til ulovlig kameraovervåkning, sier Hornnes.

Dette er hovedfunnene under årets patrulje: 2022 2021
Har ikke kontrakt eller kontrakten er mangelfull 5,2 % 6,5 %
Oppgir at en ikke fikk tilstrekkelig opplæring 8,8 % 6,8 %
Har ikke fått informasjon om hvem som er verneombud 26,4 % 22,4%
Brudd på overtidsbestemmelser 8,8 % 6,2 %
Har et verneombud som ikke er i henhold til loven  1,5 % 2,4 %
Jobber mer enn det som er lov i henhold til alder 0,8 % 0,7%
Får ikke vaktlister i tide 9,6 % 7,9 %
Har kameraovervåkning på arbeidsstedet, men er ikke informert om det 12,3 % 8,4 %
Får ikke lønnslipp 3,1 % 2,7 %
Har for lite eller ikke pause i det hele tatt 5,7 % 5,6 %
Får ikke feriepenger 0,9 % 0,9 %

 

Et positivt funn for årets patrulje er at trenden med at flere har kontrakten på plass fortsetter.

– Denne utviklingen har vært positiv siden 90-tallet og sommerpatruljen er glad for at arbeidsgivere blir bedre og bedre på dette. På den andre siden ser vi at brudd på vaktlister, kameraovervåkning, opplæring, og overtidstillegg er områder det må tas tak i årene som kommer, sier Hornnes.

Kontakt