LOs lokalorganisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs lokalorganisasjoner

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner. Alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde skal stå som medlemmer.

LO i Oslo
Leder: Ingunn Gjerstad
Telefon: 91830142
E-post: ingunn.gjerstad@lo-oslo.no
LO i Oslo sin hjemmeside
LO i Oslo på Facebook 

LO på Nedre Romerike 
Leder: Iren Bekkevold
Telefon: 90840939
E-post: Irbe01@lillestrom.kommune.no
LO på Nedre Romerike på Facebook

LO på Øvre Romerike 
Leder: Gunnar Holm 
Telefon: 90761926
E-post: Avd185@fellesforbundet.org
LO på Øvre Romerike på Facebook

LO i Asker og Bærum
Leder: Per-Harald Refsdal
Telefon: 97775019
E-post: Per-harald.refsdal@telenor.com
LO i Asker og Bærum på Facebook

LO i Follo
Leder: Mona Bergersen
Telefon: 90878575
E-post: Lofollo@online.no
LO i Follo på Facebook

LO i Sarpsborg
Leder: Klaus Lintho                      
Telefon: 40463273
E-post: klauslintho@gmail.com
LO i Sarpsborg på Facebook

LO i Moss og omegn
Leder: Grete Olsen                    
Telefon: 96501501
E-post: lo.mossogomegn@gmail.com
LO i Moss og Omegn på Facebook

LO i  Indre Østfold
Leder: Tone Merethe Kjernsbekk     
Telefon: 906 19 814
E-post: Loindr@online.no 
LO i Indre Østfold på Facebook

LO i Halden
Leder: Siw-Hege Christiansen      
Telefon: 917 76 819
E-post: Siwhc@yahoo.com
LO i Halden på Facebook 

LO i Fredrikstad
Leder: Vidar Schei                        
Telefon: 94 84 09 29 
E-post: post@loifredrikstad.no
LO i Fredrikstad på Facebook

LO i Drammen og omegn 
Leder: Petter Dreier
Telefon: 413 61 468
E-post: post@lo-drammen.no
LO i Drammen og omegn sin hjemmeside

LO i Kongsberg og Numedal 
Leder: Kai Johansen
Telefon: 926 14 60
E-post: kai.johansen@fellesforbundet.org 

LO i Hallingdal og Ringerike 
Leder: Terje Berghagen
Telefon: 916 61 718
E-post: terje@avd43.no

LO i Buskerud Midtfylket
Leder: Trond Winther
Telefon: 415 26 648
E-post: trond.w@hotmail.com