Viken Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionViken Oslo

Pride
Rett til å elske den jeg vil!

Viken Oslo

LO Viken Oslo har tre kontorer. I Drammen, Sarpsborg og i Oslo. Regionkontoret driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i regionene Viken og Oslo.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 930 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Viken Oslo er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionskontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den politiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivsrelaterte spørsmål
  • Arrangerer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Viken Oslo

Kontakt

 

Postadresse til alle kontorene
LO Viken Oslo
Folkets Hus
Øvre Torggate 9
3017 Drammen

Besøksadresse kontoret i Oslo
LO Viken Oslo
Storgata 33c, 8.etg
0184 Oslo

Følg oss på Facebook

Besøksadresse kontoret i Sarpsborg
LO Viken Oslo
Strandgata 9
1724 Sarpsborg

Følg oss på Facebook

Besøksadresse kontoret i Drammen
LO Viken Oslo
Folkets Hus
Øvre Torggate 9
3017 Drammen

Følg oss på Facebook

Telefon: +47 23 06 10 00

Epost: vikenoslo@lo.no

Nyheter fra Viken Oslo