Viken Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionViken Oslo

Vlado Paunovic

Viken Oslo

LO Viken Oslo har fire kontorer. I Oslo, Drammen, Sarpsborg og på Gardermoen. Regionkontoret driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i regionene Viken og Oslo.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 960 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Viken Oslo er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon for forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette. Nærings- og sysselsettingsspørsmål, rekruttering, utdanning, partsamarbeid og faglige rettigheter er noen av områdene vi jobber med, i samarbeid med og opp mot offentlige instanser og næringsliv.

Om LO i Viken Oslo

Aktivt tilstede i Viken og Oslo

LO Viken Oslo har tre kontorer. I Drammen, Sarpsborg og Oslo. Her driver vi faglig organisasjonsvirksomhet for LO Norge og samordner fagbevegelsens innsats i regionen.

Vår innsats kan deles inn i to hovedområder:

Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser
Styrke LOs organisasjon
LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner.

Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser
LO Viken Oslo jobber faglig og politisk for en samfunnsutvikling til beste for medlemmene og arbeidslivet i regionen. Regionalt utviklingsarbeid er en prioritert oppgave, herunder deltar vi i høringsprosesser og lobbyarbeid.

Vi er også representert i råd og utvalg:

Yrkesopplæringsnemnda
Partnerskap for næringsutvikling
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
Råd for samarbeid med arbeidslivet og høgskoler
Trepartssamarbeid for arbeids og næringsutvikling
IA-råd
TV-aksjon
Kompetanseforum
Brukerutvalg med NAV

Styrke LOs organisasjon
LO Viken Oslo yter service til LOs forbund som har ca. 250 000 medlemmer i Viken og Oslo. Forbundene har tilsammen 412 fagforeninger i regionen som samordner sin innsats i 14 LOs lokalorganisasjoner.

Regionkontoret koordinerer fellesaktiviteter med forbundene, fagforeninger og LOs lokalorganisasjoner i Viken Oslo:

LOs regionkonferanser
LOs regionråd
LOs fagforeningskonferanser
Lokale og regionale samarbeidsutvalg
LOs ungdomsutvalg
LOs familie og likestillingspolitisk utvalg
LOfavør-komiteer
Kurs og konferanser
Samarbeidskomiteer
Aktiviteter og kampanjer

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den politiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivsrelaterte spørsmål
  • Arrangerer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Viken Oslo

Kontakt

 

Postadresse til alle kontorene:
LO Viken Oslo
Folkets Hus
Øvre Torggate 9
3017 Drammen

 

Besøksadresse kontoret i Oslo
LO Viken Oslo
Storgata 33c, 8.etg
0184 Oslo

Følg oss på Facebook

 

Besøksadresse kontoret på Gardermoen:
LO Viken Oslo
Henrik Ibsens vei 2, Flyporten
2060 Gardermoen

LO Viken Oslo Gardermoen på Facebook

 

Besøksadresse kontoret i Sarpsborg
LO Viken Oslo
Strandgata 9
1724 Sarpsborg

Følg oss på Facebook

 

Besøksadresse kontoret i Drammen
LO Viken Oslo
Folkets Hus, Øvre Torggate 9
3017 Drammen

Følg oss på Facebook

Telefon: +47 23 06 10 00

Epost: vikenoslo@lo.no

Nyheter fra Viken Oslo

Kalender