LOs program under Arendalsuka 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy under en tidligere Arendalsuke
Foto: Pierluca Taranta/LO

LOs program under Arendalsuka 2024

I år arrangeres Arendalsuka fra 12.-16. august.

LO og LOs forbund inviterer til flere spennende debatter og interessante arrangementer under Arendalsuka. 

Her finner du oversikt over alle arrangementene:

Program mandag 12. august

Arrangementer i møterom 4. etasje: 

14.00–14.45: Utenrikspolitisk samtale
Arr: LO  
Sted: Møterom 4. et.
 
15.30–16.30: Tesla/Fagforeningsknusing
Arr: LO 
Sted: Møterom 4. et.

17.00–17.45: Hvordan kan vi håndtere overflodsbølgen av tekstiler?  
Arr: Fagforbundet/Handel og kontor 
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

Arrangementer ute i Bankgården: 

14.00–15.00: Kvinnearbeidshelse 
Arr
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no
 
15.30–16.30: Vi er totalberedskapen 
Arr: LO og Agenda 
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no
 
17.00–18.30: Hva skjer i svensk politikk 
Minikonsert med Hanna & Marias Twangaroo 
Sted: Ute i Bankgården
Arr: Fagforbundet
Les mer på arendalsuka.no

19.30–23.00: Kick-off for hele fagbevegelsen 
Arr: Fellesforbundet 
Sted: Ute i Bankgården
Vi sparker i gang Arendalsuka med politisk debatt, underholdning, mat, drikke og mingling! 
Les mer på arendalsuka.no

Program tirsdag 13. august

Arrangementer i møterom 4. etasje: 

09.00–10.00: Pensjonsfrokost. Hva nå med AFP? 
Arr: NHO og HK Norge 
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no
 
10.30–11.30: Hvordan motvirke privatisering i helsesektoren, hva kan vi lære av Sverige? 
Arr: Fagforbundet 
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no
 
13.30–14.30: Økt satsing på fagskolene, hvordan lykkes?    
Arr: Skolenes Landsforbund  
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no 
 
15.00–16.00: Skal EU redde den norske tariffavtalen? 
Arr: NAF
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no
 
16.30–17.30: Hvordan lykkes på TikTok  
Arr: Fagforbundet
Sted: Møterom 4. et.
 
18.15–19.45: Slå av, slapp av - en litt komisk fortelling om å balansere arbeid og fritid 
Arr: Fagforbundet 
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

Arrangementer ute i Bankgården:

09.30–10.30: Jobben å få flere i jobb! 
Arr: LO/Virke
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no
 
11.00–12.00: Kampen mot menneskehandel: For frihet og mot prostitusjon 
Arr: LO/Kvinnefronten
Sted: Ute i Bankgården 
Les mer på arendalsuka.no
 
12.30–13.30: Barndomstolen   
Arr: Framfylkingen 
Sted: Ute i Bankgården
 
14.00–15.00: Inkludering av unge i arbeidslivet - hva er formelen?
Arr: NTL/NAV
Sted: Ute i Bankgården 
Les mer på arendalsuka.no
 
17.00–18.00: Mannfolk og venstresiden med Erlend Mørch: Hvordan skal venstresiden vinne tilbake unge menn? 
Arr: LO
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no
 
18.30–19.30: Kampen fortsetter - Marta Breen på Arendalsuka: Kvinnekamp og quiz 
Arr: LO 
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no 

1. etasje (Streetfood Arendal)

20.30-21.15: Konsert med Daniel Kvammen
Arr: LO
Sted: 1. et. (Streetfood Arendal)

Program onsdag 14. august

Arrangementer i møterom 4. etasje:

09.00–10.00: Dysleksiprosjektet  
Arr: LO/NHO
Sted: Møterom 4. et.
 
10.30–11.30: Kva skal KI gjere og kva bør det ikkje gjere? 
Arr: Fagforbundet 
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no
 
13.30–14.30: Økt produktivitet eller økte kostnader? Og hva med «utenlandsk» eierskap? 
Arr: IE og FLT
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no
 
15.00–16.00: Etter- og videreutdanning  
Arr: Fellesforbundet
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

16.45–17.30: Selvgjort er velgjort - nasjonal skyløsning for og av folket
Arr: Fagforbundet  
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

18.00–19.00: Hva vil høyresiden ta fra oss? 
Arr:
HK Norge
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

19.45–20.15: Podcast: Hele laget
Arr:
Fagforbundet
Sted:
Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

Arrangementer ute i Bankgården:

08.15–09.00: Fag – bevegelse 
Arr: Fagforbundet Ung 
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no
 
09.30–10.30: Statens lønn – marked eller fordeling? 
Arr: NTL
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no
 
11.00–12.00: Bemanningkrisen. Hvordan løser vi framtidens utfordringer innen helse, velferd, offentlige tjenester? 
Arr: LO Stat
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no

12.30–13.30: Bidrar klima- og miljøomstillingen til å øke forskjellene i Norge i dag? 
Arr: LO
Sted: Ute i Bankgården 
Les mer på arendalsuka.no

14.00–15.00: Hvordan ta de store "fiskene" som stjeler fellesgodene! 
Arr: Fair Play
Sted: Ute i Bankgården 
Les mer på arendalsuka.no

15.30–16.30: Digitalisering og tillitsreform i NAV

Arr: Fagforbundet/FO 
Sted: Ute i Bankgården 
Les mer på arendalsuka.no

17.00–18.00: Mangfoldsveileder for valgkomiteer 
Arr: LO
Sted: Ute i Bankgården 
Les mer på arendalsuka.no

18.30–19.30: Faglig politisk lillelørdag 
Arr: LO
Sted: Ute i Bankgården 

Program torsdag 15. august

Arrangementer i møterom 4. etasje: 

09.00–10.00: Kommuneøkonomi 
Arr: Fagforbundet
Sted: Møterom 4. et.
 
10.30–11.30: Akan
Arr: AKAN
Sted: Møterom 4. et.

12.00–13.00: Alle fortjener en trygg skolehverdag
Arr: FO
Sted: Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

15.00–16.00: Partenes rolle i klimaomstilling 
Arr:
HK
Sted:
Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

16.30–17.30: Fire nye år med IA-avtalens bransjeprogram med søkelys på partssamarbeidet i sykehjem 
Arr:
Fagforbundet
Sted:
Møterom 4. et.
Les mer på arendalsuka.no

Arrangementer ute i Bankgården  

11.00–12.00: Er vi på vei til amerikanisering av norsk helsevesen? 
Arr: Fagforbundet
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no
 
12.30–13.30: Står søndagen for fall?  
Arr: HK Norge/Virke
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no

14.00–15.00: Hvor lenge godtar fagbevegelsen dårlig yrkesskadedekning? 
Arr: Fagforbundet
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no

15.30–16.30: Skal skatteregningen sendes til arbeidsfolka? 
Arr: LO
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no

17.00–18.00: Har menn likestillingsutfordringer? 
Arr: Fellesforbundet
Sted: Ute i Bankgården
Les mer på arendalsuka.no

Arrangementer 1. etasje (Streetfood Arendal)

20.00–20.30: Makta da og nå – likt og ulikt
Arr:
LO
Sted:
1. et. (Streetfood Arendal)
Les mer på arendalsuka.no

21.00–23.00: Partilederdebatten på storskjerm
Arr:
LO
Sted:
1. et. (Streetfood Arendal)
Les mer på arendalsuka.no