Bidrar til å ta kontroll på helsevesenet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-nestleder Sissel M. Skoghaug, portrettfoto.
Det offentlige helsevesenet må vernes om og styrkes, sier LO-nestleder Sissel M. Skoghaug.

– Bidrar til å ta kontroll på helsevesenet

- Viktige grep for å ta kontroll med det todelte helsevesenet, sier LO-nestleder Sissel Skoghaug om Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Ap, Sp og SV er enige om Nasjonal helse- og samhandlingsplan med en rekke virkemidler for å løse utfordringene som helsevesenet står ovenfor, blant annet sikre nok ansatte og kortere ventetider.

– Fellesskapets helsetjenester er under enormt press. Private helseforsikringer har eksplodert, antall kommersielle aktører vokser, innleie er ute av kontroll i helsesektoren, som igjen sliter med å få tak i fagfolk. De grepene som Ap, Sp og SV her tar bidrar til å snu denne negative utviklingen, sier Sissel Skoghaug, nestleder i LO om forliket om Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Hun mener det sentrale er at det skal sikre likeverdige helsetjenester i hele landet, uavhengig av hvor man bor eller hvilke ressurser man har.

– Dessuten er det kun er det offentlige som har ansvar for å utdanne helsepersonell og sørge for god akutt helsehjelp over hele landet. Derfor er det det offentlige helsevesenet som må vernes om og styrkes, ikke det kommersielle, sier Skoghaug.

Sikrer finansiering av helsevesenet

Hun viser til at regjeringspartiene og SV ønsker å sikre bedre finansiering i helsevesenet, samtidig som de også sørger for bedre styring av helseforetakene. LO mener dette er viktige grep for å få kontroll på et helsevesen som er under sterkt press.

– Jeg er glad for at regjeringen sier at den vil få kontroll med det todelte helsevesenet. Det er enighet om å innføre en godkjenningsordning for kommersielle helseaktører i løpet av denne stortingsperioden. Det er avgjørende for å sikre at vi i hele landet har nok helsepersonell tilgjengelig i den offentlige helsetjenesten, sier Skoghaug.

Struper innleie

LO har vært kritisk til den eksplosive bruken av innleie fra vikarbyrå i helsesektoren som er ute av kontroll og særlig utfordrer økonomien hos både kommuner og sykehus.

– Jeg er glad for at partiene sier at det skal sendes et kraftig signal til sykehusdirektørene og kommunene om at de vikarbyrå skal fases ut til fordel for egne, fast ansatte i hele stillinger. Det er LO veldig fornøyd med, forklarer Skoghaug.

Hun peker på at sykehusene betaler mer og mer til private for behandling de selv ikke rekker.

– Fristbrudd koster helseforetakene mye penger. Jeg er glad for at regjeringen skal utrede hvordan pasienter kan sikre raskere og bedre helsehjelp i det offentlige, i stedet for å bli til store overføringer til det kommersielle helsevesenet, sier hun.