Vestfold og Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionVestfold og Telemark

LO Vestfold og Telemark

LO Vestfold og Telemark driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over én million medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Vestfold og Telemark er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den poltitiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
  • Arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Vestfold og Telemark

Kontakt

 

Kontoret i Tønsberg
LO Vestfold og Telemark
Skogergaten 1
3112 Tønsberg

Kontoret i Porsgrunn
LO Vestfold og Telemark
Storgata 141
3915 Porsgrunn

Telefon: +47 23 06 10 00

E-post: vestfoldogtelemark@lo.no

Nyheter fra LO i Vestfold og Telemark