Troms og Finnmark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionTroms og Finnmark

Spisshusene i Longyearbyen, Svalbard.
Jim Bensvik Spisshusene i Longyearbyen

LO Troms og Finnmark

LO Troms og Finnmark driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 1 million medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor Troms og Finnmark er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

LOs regionkontor Troms og Finnmark består av 8 ansatte lokalisert på tre kontorer i Kirkenes, Tromsø og Longyearbyen.

Hva gjør vi på regionskontoret

 • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
 • Setter LO-medlemmenes saker på den poltitiske dagsorden
 • Rekrutterer til LOs fagforbund
 • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
 • Arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser og tilitsvalgtskolering
 • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Troms, Finnmark og på Svalbard
 • Planlegger, samkjører og deltar på ungdoms- og studentaktiviteter

Prosjekter under LOs regionkontor Troms og Finnmark:

 • Bolyst i Nord
 • Tillitsvalgsskolering
 • Sommerpatrulje
 • Lærlingpatrulje
 • Vinterpatrulje på Svalbard
 • Finnmarksuka
 • Tromsuka
 • UNOK / Ungdommenes Nordområde Konferanse
 • Arctic Pride i Tromsø
 • Barents Pride i Kirkenes

Kontakt

 

Kontoret i Tromsø
LO Troms og Finnmark
Skippergt. 41
Postboks 6166
9291 Tromsø

Kontoret i Kirkenes 
LO Troms og Finnmark
Dr. Wesselsgt. 18
9917 Kirkenes

Kontoret i Longyearbyen
LO Troms og Finnmark
Elvesletta Nord
Longyearbyen

Følg oss på Facebook

Telefon: +47 23 06 10 00

E-post: tromsogfinnmark@lo.no

Nyheter fra LO Troms og Finnmark

Kalender