Oslo og Akershus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionOslo og Akershus

Vlado Paunovic

Oslo og Akershus

Regionkontoret samordner fagbevegelsens innsats i regionen.

LO er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over én million medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker.

LOs regionkontor i Oslo Akershus er en del av LOs administrasjon. Vi har en viktig koordineringsfunksjon for forbund og lokalorganisasjone i vår region, og har aktiviteter som ivaretar dette. Nærings- og sysselsettingsspørsmål, rekruttering, utdanning, partsamarbeid og faglige rettigheter er noen av områdene vi jobber med, i samarbeid med og opp mot offentlige instanser og næringsliv.

Aktivt tilstede i Oslo og Akershus

Vår innsats kan deles inn i to hovedområder:

  • Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser
  • Styrke LOs organisasjon. LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner.

Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser

LO Oslo Akershus jobber faglig og politisk for en samfunnsutvikling til beste for medlemmene og arbeidslivet i regionen. Regionalt utviklingsarbeid er en prioritert oppgave, herunder deltar vi i høringsprosesser og lobbyarbeid.

Styrke LOs organisasjon

LO Oslo Akershus yter service til LOs forbund og fagforeninger i regionen som samordner sin innsats i LOs lokalorganisasjoner.

Regionkontoret koordinerer fellesaktiviteter med forbundene, fagforeninger og LOs lokalorganisasjoner i Oslo Akershus.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den politiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivsrelaterte spørsmål
  • Arrangerer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år.

Kontakt

Besøksadresse kontoret i Oslo
LO Oslo Akershus
Storgata 33c, 8.etg
0184 Oslo

Følg oss på Facebook

Besøksadresse kontoret på Gardermoen:
LO Oslo Akershus
Henrik Ibsens vei 2, Flyporten
2060 Gardermoen

Telefon: +47 23 06 10 00

E-post: osloakershus@lo.no

Nyheter fra Oslo Akershus

Kalender