Plattformarbeiderdirektivet må vedtas på nytt i parlamentet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Europaparlamentets bygning i Brussel

Tvil om forhandlingsmandatet i plattformarbeiderdirektivet

I desember i fjor var det mange tilhengere av plattformarbeiderdirektivet som pustet lettet ut. Ansvarlig komite i Europaparlamentet hadde gitt rapportøren fullmakt til å inngå i trilogforhandlinger, men nå har sentrum-høyresiden fått mange nok underskrifter til å presse frem en plenumsbehandling denne uken.

Arbeids- og sosialkomiteen i Europaparlamentet vedtok 12. desember 2022 sin posisjon for plattformarbeiderdirektivet. Det var stort flertall i komiteen for direktivet og rapportøren for direktivet fikk fullmakt av komiteen, om enn med et noe mindre flertall enn i selve saken, for å starte forhandlinger i såkalte trilogforhandlinger med medlemslandene i Rådet og EU-kommisjonen.

Det var knyttet spenning til vedtaket i komiteen. Flere av de store aktørene i plattformøkonomien har drevet intens lobbyvirksomhet igjennom flere år og har vært sterke motstandere av direktivet. Noe blant annet avsløringene i Uber-files viser. Sentrum-venstre i parlamentet var samlet i sin støtte til direktivet, men sentrum-høyre var splittet. Det er spesielt de to store partigruppene RenewEurope og European People’s Party som har hatt flere utbrytere i sine grupper som har jobbet for å svekke direktivet.

Disse har nå lykkes med å samle inn mange nok underskrifter (71 underskrifter) til å utfordre vedtaket om forhandlingsfullmakt i komiteen. Dermed må forhandlingsfullmakten behandles på nytt, men denne gang i plenumsmøtet denne uken. Om det er mange nok stemmer mot fullmakten vil det åpne opp for behandling av hele direktivet på nytt i plenumsmøtet. Det kan kanskje føre til flertall for andre og svakere kompromisser i plenumsmøtet sammenlignet med komitemøtet.

Det er spesielt spørsmålet om arbeidstakerstatus som skaper debatt. Flertallet i komiteen var for en presumpsjonsregel og at arbeidsgiver satt med bevisbyrden for å motbevise at det ikke forelå et ansettelsesforhold hvis det oppsto uenighet. Dette spørsmålet og mange andre vil måtte behandles på nytt hvis det ikke flertall for forhandlingsfullmakt i plenumsmøtet basert på komiteens vedtak om selve direktivteksten. Europeisk fagbevegelse vil mobilisere til støtte for komiteens vedtak utenfor parlamentsbygningen i Strasbourg i morgen.