Ny NAV-skandale i vente?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Har NAV klomset det til igjen?

Ny NAV-skandale i vente?

Har Norge enda en gang snublet i EØS-regelverket og iverksatt eller fortolket trygdereglene galt enda en gang? "NAV-skandalen" om norske statsborgere med trygd i utlandet er ennå ikke ferdig behandlet overfor de som ble dømt til fengsel for en feil regelfortolkning

Nå kan det komme en sak til. Denne gangen om overgangsstønad.( Overgangsstønad er en økonomisk støtte til enslige mødre eller fedre med barn under 8 år, og et vanlig grunnlag for bedrageri er at foreldrene fortier at de ikke er enslige likevel.)

Setteriksadvokaten har satt i gang undersøkelser om noen flere er feilaktig dømt etter at NAV har anmeldt en sak. Trygderetten (som kun behandler trygdesaker) ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse om overgangsstønad kunne beholdes ved flytting til et annet EØS-land. Det svarte EFTA-domstolen ja til. Nå sjekkes det om flere enn den ene som er feilaktig dømt for å ha tatt med overgangsstønad til et annet EØS-land (Sverige).

Ting tyder på at NAV har "fortolket" seg bort fra EUs trygdeforordning i 28 år siden 1994 da EØS-avtalen ble inngått. Bakgrunnen er at ulike regjeringer har vært ekstremt opptatt av at norske trygdeordninger ikke kan "eksporteres" til andre EØS-land, med unntak av barnetrygden.

Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olof Lundteigen går enda lengre i sin kritikk. Han sier at Stortinget er blitt feilinformert. Les herLes mer her.

Les mer.