Møre og Romsdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionMøre og Romsdal

LO Møre og Romsdal

LO Møre og Romsdal driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Møre og Romsdal er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon i forhold til forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den poltitiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
  • Arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Møre og Romsdal

Kontakt

 

Postadresse
LO Møre og Romsdal
Postboks 179
6401 Molde

Besøksadresse
LO Møre og Romsdal
Byfogd Motzfeldtsgate 6
6413 Molde

Følg oss på Facebook!

Telefon: +47 23 06 10 00

E-post: moreogromsdal@lo.no

Nyheter fra LO i Møre og Romsdal

Kalender