Buskerud

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionBuskerud

Bilde av Drammen
©oleksandr - stock.adobe.com

Buskerud

LO Buskerud sitt regionkontor er LO Norges uteapparat i Region Buskerud

LO er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over én million medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Buskerud er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret har koordineringsfunksjon for forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette. Nærings- og sysselsettingsspørsmål, rekruttering, utdanning, partsamarbeid og faglige rettigheter er noen av områdene vi jobber med, i samarbeid med og opp mot offentlige instanser og næringsliv.

Aktivt tilstede i Buskerud

Vår innsats kan deles inn i to hovedområder:

  • Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser
  • Styrke LOs organisasjon

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner.

Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser

LO Buskerud jobber faglig og politisk for en samfunnsutvikling til beste for medlemmene og arbeidslivet i regionen. Regionalt utviklingsarbeid er en prioritert oppgave, herunder deltar vi i høringsprosesser og lobbyarbeid.

Styrke LOs organisasjon

LO Buskerud yter service til LOs forbund og fagforeninger i regionen som samordner sin innsats i LOs lokalorganisasjoner.

Regionkontoret koordinerer fellesaktiviteter med forbundene, fagforeninger og LOs lokalorganisasjoner i Buskerud.

Hva et regionkontor gjør:

  • Samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • Setter LO-medlemmenes saker på den politiske dagsorden
  • Rekrutterer til LOs fagforbund
  • Rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivsrelaterte spørsmål
  • Arrangerer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • Koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år.

Kontakt

Besøksadresse:
LO Buskerud
Folkets Hus, Øvre Torggate 9
3017 Drammen

Telefon: +47 23 06 10 00

E-post: buskerud@lo.no