Hva er pensjonsforliket?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ebba Boye forklarer pensjonsforliket
LO fikk gjennomslag for en sliterordning i pensjonsforliket, sier rådgiver Ebba Boye i denne presentasjonen.

Hva er pensjonsforliket? 

Hva er det som ligger i dette brede forliket om pensjonene våre? Hvordan har LO tenkt om de prioriteringer som er gjort.? Dette er noen spørsmål som du får svar på i denne videopresentasjonen fra våre pensjonseksperter.

Pensjon

I presentasjonen går samfunnsøkonomene Ebba Boye og Ragnar Bøe Elgsaas inn på de sentrale temaene i pensjonsforliket:

  • Nedre og øvre aldersgrenser i pensjonssystemet økes gradvis opp til ett år.
  • Ingen automatisk oppjustering av aldersgrensene
  • Hva er «sliterordningen?»
  • Pensjonsforliket og skjerming av uføres pensjoner.
  • Hva skjer med minstepensjonene?
  • Hvordan kan det bli lettere å stå lengre i jobb?
  • Hva er LOs strategi for å styrke pensjonene i en tid med levealdersjustert folketrygd?

Se dette 20 minutters klippet for å få en bedre oversikt over pensjonsforliket: