Obligatorisk tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaObligatorisk tjenestepensjon

Foto: LO/Helge Heyerdahl

Rettferdig pensjon for en million nordmenn

Regjeringen innførte pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. - Dette er bedrer pensjonen for en million nordmenn, og er en stor seier for LO, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringen har bestemt seg for å forsere arbeidet med å innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. Det betyr at alle ansatte helt ned til 13 år får pensjonsopptjening fra den første kronen de tjener.

En million arbeidstakere har ikke hatt pensjonsopptjening på de første 106 000 kronene de tjener.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått  rettferdig pensjon fra første krone for alle norske arbeidstakere. Dette har rammet skjevt, har vært urettferdig og usosialt. Mange i lavlønnsyrker - blant dem mange kvinner - har knapt hatt pensjonsopptjening på grunn av dette, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Unødvendig utsettelse

Hovedproblemet i den tidligere ordningen er at man bare fikk opptjening for den delen av inntekten som overstiger 1G (nå 106 000 kr). Det betyr at en arbeidstaker som tjener oppunder 200 000 kroner bare fikk opptjening for halvparten av inntekten. Mens en som tjener nær 600 000 fikk opptjening for fem av seks kroner de tjener.

- Den forrige regjeringen stemte ned konkrete forslag om å endre dette og utsatte unødvendig en sak som burde vært løst for lenge siden. Derfor er vi glad for at den rødgrønne regjeringen forserte dette arbeidet, legger hun til.

Pensjonsreformen

Det er 15 år siden Stortinget innførte reglene om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP), som innebar at alle arbeidsgivere plikter å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Fram til da var det bare offentlig sektor og en håndfull virksomheter i privat sektor som hadde tjenestepensjonsordninger.

Den gangen la man inn noen begrensninger i ordningen:

  • Du må være fylt 20 år for å få OTP.
  • Du må jobbe minst 20 % stilling.
  • Du må stå i jobben i 12 måneder.
  • Du får bare opptjening for inntekt over 1G (96 883 kroner).

De nye reglene innebærer at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone og fra første arbeidsdag. Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet. Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.

- Dette er enda en brikke av pensjonsreformen. Det er en seier for norske arbeidstakere, avslutter LO-lederen.

Vi arbeider for

  • En reformert AFP-ordning som på en enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år.

  • Å tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse

  • At tjenestepensjonsordningene må forbedres ved å heve minstesatsen i OTP, i første omgang til fire prosent.

  • At uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, og opptjeningen av alderspensjon må skje til 67 år.

  • At minsteytelsene må utvikle seg slik at mottakerne får en velstandsutvikling minst på nivå med øvrige pensjonister.

Kontakt

Nyheter om Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått  rettferdig pensjon fra første krone for alle norske arbeidstakere.

Regjeringen innførte pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. - Dette er bedrer pensjonen for en million nordmenn, og er en stor seier for LO, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.