Samfunnsnotater

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotater

Her finner du oversikt over LOs samfunnsnotater.

Samfunnsnotater 2024

 1. 01/2024: Konjunkturutsiktene (februar)
 2. 02/2024: Konjunkturutsiktene (mai)
 3. 03/2024: Den norske mikromodellen (juni)

Samfunnsnotater 2023

 1. 01/2023: Konjunkturutsiktene (mai)
 2. 02/2023: Den norske modellen: Mål om full sysselsetting og betydningen for den økonomiske politikken
 3. 03/2023: Konjunkturutsiktene (september)
 4. 04/2023: Arbeidslinja – behov for revitalisering

Samfunnsnotater 2022

 1. 01/2022: Konjunkturutsiktene
 2. 02/2022: Unge - psykisk helse, arbeid og utdanning
 3. 03/2022: Konjunkturutsiktene

Samfunnsnotater 2021

 1. 01/2021: Perspektivmeldingen.
 2. 02/2021: Konjukturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked,
 3. 03/2021: Litt om økonomisk ulikhet og tilknyttede utfordringer.
 4. 04/2021: Likestilling gir mindre økonomisk ulikhet og omvendt.
 5. 05/2021: Konjukturvurdering presseseminar.

Samfunnsnotater 2020

 1. 01/2020: Økonomiske konsekvenser av langvarige smitteverntiltak.
 2. 02/2020: Tiltak og politikk for å gjenreise økonomien i neste fase av koronakrisen.
 3. 03/2020: Blikk på Norden - koronaspesial.
 4. 04/2020: Konjukturutsiktene.

Samfunnsnotater 2019

 1. 01/2019: Inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk 
 2. 02/2019: Skatt på pensjon 
 3. 03/2019: Hvorfor stiger strømprisene? 
 4. 04/2019: Arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet 
 5. 05/2019: Konjunkturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked
 6. 06/2019: Jobbpolarisering i digitaliseringens epoke 
 7. 07/2019: Hardere i klypa 
 8. 08/2019: Et endret arbeidsmarked - hva betyr det?
 9. 09/2019: Foran statsbudsjettet - Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt
 10. 10/2019: Fortsatt lang vei for brexit 

Samfunnsnotater 2018

 1. 01/2018: Lav, men økende ulikhet i Norge 
 2. 02/2018: Litt om økonomisk sosialhjelp 
 3. 03/2018: Før RNB: Litt om økonomi, arbeidsmarked og pengepolitikk 
 4. 04/2018: Er flere syke inkludert i arbeidslivet i Sverige enn Norge? 
 5. 05/2018: Foran statsbudsjettet: Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt 
 6. 06/2018: Tyskland - litt om økonomi og arbeidsliv 

Samfunnsnotater 2017

 1. 01/2017: LO-økonomenes blikk på økonomi og arbeid 
 2. 02/2017: Prisgalopp på bolig 
 3. 03/2017: Fagskolen - tett på arbeidslivet, men kraftig underprioritert 
 4. 04/2017: Hvor bra er norsk pensjon? Kort om det norske pensjonssystemet 
                  i internasjonal sammenheng 
 5. 05/2017: Portugal - litt om økonomi og arbeidsliv 
 6. 06/2017: Den virkelige sysselsettingsutfordringen 
 7. 07/2017: Blikk på Norden - oppdatering 
 8. 08/2017: Blikk på Norden 
 9. 09/2017: Foran statsbudsjettet - Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt 

Samfunnsnotater 2016

 1. 01/2016: Storbritannia - litt om økonomi og arbeidsliv 
 2. 02/2016: Om jobber med tilskudd - litt om lønnstilskuddsordninger 
 3. 03/2016: Foran revidert - bakgrunn for RNB 2016 og statsbudsjett 2017 
 4. 04/2016: Jobb i Norden
 5. 05/2016: Tyskland - litt om økonomi og arbeidsliv
 6. 06/2016: Farlig automatisering og robotisering? 
                   -   tallene fra Produktivitetskommisjonen tyder motsatt
 7. 07/2016: Litt om innvandring til Norge 
 8. 08/2016: Foran statsbudsjettet - litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene 
 9. 09/2016: Blikk på Norden 
 10. 10/2016: Etter hovedoppgjøret 2016