Vant to ganger mot staten/NAV

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Gorm Kallestad/NTB

LO-medlem vant to ganger mot staten/NAV i samme sak

Agder lagmannsrett (23-100956FØR-ALAG) behandlet nylig gyldigheten av en Trygderettskjennelse om fastsettelse av uføretidspunkt.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Beregningsgrunnlag

Uføretidspunktet er avgjørende for beregningen av uføretrygdens størrelse (folketrygdloven § 12-11). Utgangspunktet er, litt forenklet, at uføretrygd beregnes på grunnlag av medlemmets pensjonsgivende inntekt de tre siste år før uføretidspunktet.

Det litt spesielle i saken er at medlemmet allerede hadde vunnet en gang tidligere mot NAV i lagmannsretten, om samme spørsmål. Lagmannsretten opphevet den gang Trygderettens kjennelse og NAV måtte fastsette nytt vedtak. Også det nye vedtaket ble anket.

Fastsetting av uføretidspunkt

Når en person har vært i arbeid frem til tidspunktet for sykemelding vil som regel uføretidspunktet settes til sykemeldingstidspunktet. Uføretidspunktet etter ftrl § 12-8 er imidlertid det tidspunktet der inntektsevnen ble varig nedsatt med minst 50 %. Dersom vedkommende ikke har vært i arbeid på en stund må det foretas en skjønnsmessig fastsettelse av uføretidspunktet.

Etter at medlemmet vant første gang i lagmannsretten fastsatte NAV Klageinstans og Trygderetten uføretidspunktet til august 2015. I andre runde i lagmannsretten legger lagmannsretten nå klare føringer for uføretidspunktet, hhv tilbake til 2010 eller i alle fall 2012. Dette vil ha stor betydning for medlemmets utbetaling av uføretrygd. Lagmannsretten påpeker at det skal legges stor vekt på uttalelser fra fastlegen og spesialisthelsetjenesten ved vurderingen av uføretidspunkt. Det gjenstår å se om NAV nå retter seg etter det lagmannsretten sier, eller om det blir en tredje runde i Trygderetten og lagmannsretten.

LO-advokat Hilde Anghus har saken for IndustriEnergi og medlemmet.