Oppsigelse i strid med ansiennitetsprinsippety side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
oppsigelse trukket pga ansiennitetsfravik

Oppsigelse i strid med ansiennitetsprinsippet

Etter en nedbemanningsprosess høsten 2023, ble et medlem av Fellesforbundet i Bergen sagt opp fra som sin stilling.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Fravikelse av ansiennitet

I nedbemanningen hadde den tariffbundne bedriften fraveket ansiennitet, og valgt ut medlemmet for oppsigelse grunnet hans kompetanse og «personlig egnethet». De begrunnet utvelgelsen blant annet med at de mente han var mindre effektiv, hadde dårligere arbeidsutførelse og mindre god kommunikasjon enn andre sammenlignbare ansatte med lavere ansiennitet.

Det ble ikke fremlagt noe skriftlig dokumentasjon for disse påstandene, verken i drøftelsesmøtet, forhandlingsmøtet eller i tilsvaret fra arbeidsgiver til tingretten.

Udokumenterte påstander

Ingen av de påståtte tilbakemeldingene og klagene ble heller fremlagt for retten av arbeidsgiveren. Påstandene sto i stedet helt udokumenterte, verken med vitner som skulle forklare seg om tilbakemeldingene sine, eller konkrete kundeklager. Arbeidstakeren mente at dette illustrerte at oppsigelsen var tuftet på udokumenterte og uriktige påstander om ham.

Hvis en tariffbunden arbeidsgiver avviker fra ansiennitetsprinsippet og anvender skjønnsmessige utvelgelseskriterier i nedbemanningsprosessen, må utvelgelsen kunne belegges med solid dokumentasjon, jf. HR-2019-424-A (Skanska) avsnitt 81. I denne saken mente medlemmet og Fellesforbundet at det ikke var noe etterprøvbar dokumentasjon tilknyttet bla. utvelgelseskriteriet «personlig egnethet». I ansiennitetsliste som ble benyttet ved utvelgelsen, sto feltet for «kompetanse» og «personlig egnethet» som tomme felt. Medlemmet mente at oppsigelsen derfor utgjorde en uriktig ansiennitetsfravikelse, og var ugyldig. Søksmål ble dermed inngitt med bistand fra LO Juridisk.

Saken forlikt før rettsmekling

Forrige uke var det planmøte i saken, og dato for rettsmekling og hovedforhandling ble satt i et telefonmøte mellom dommeren og advokatene. Like etterpå ble saken forlikt etter utenomrettslige forhandlinger mellom advokatene, slik at både rettsmeklingen og rettssaken kunne avlyses. Arbeidstakeren får nå jobben sin tilbake, og kr 30 000 i oppreisningserstatning fra arbeidsgiver på grunn av den belastningen prosessen medførte. Det lønner seg å være organisert!