Oppsigelse beruselse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Rødvin sjenkes i glass. Foto.

Oppsigelse etter påstått beruselse i arbeid kjent ugyldig, tilkjent erstatning

Arbeidstakeren fikk oppsigelse for å ha møtt beruset på arbeid. Sør-Rogaland tingrett kom etter en vurdering av sakens tidsnære og objektive bevis til at oppsigelsen var ugyldig

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Avtale om frivillig rustesting

Arbeidstakeren var scenetekniker og hadde hatt noen episoder tidligere hvor det hadde vært mistanke om ruspåvirkning (alkohol). Han hadde undertegnet en avtale om frivillig rustesting.

Dagen derpå

Etter ett begravelseslag med mye alkohol forsov han seg til jobb dagen derpå. To kollegaer mente det luktet alkohol av han og at han framstod som snøvlete og beruset. Tre dager senere ble det gitt varsel til arbeidsgiver. Arbeidsgiver forholdt seg til kollegaenes forklaring og ga mannen oppsigelse.

Ny episode

Etter at mannen hadde motsatt seg oppsigelse ved rettslig skritt var det en ny episode hvor en kollega mente at det luktet sterk alkohol av mannen. Det ble tatt blåsetest som viste 0,2 i promille. Han innrømte at han hadde vært på fest dagen før med mye alkohol, og inngikk en avtale med arbeidsgiver om lønn uten arbeidsplikt fram til det forelå dom.

Ansatte skal være edru ved utførelse av arbeid

Tingretten uttaler at «det er ett overordnet prinsipp» at ansatte skal være edru ved utføring av arbeidsoppgaver. Ved vurderingen av sakens bevis sier retten at «det i saken ikke foreligger begivenhetsnære objektive bevis som er egnet til å avklare om saksøker var alkoholpåvirket».

Retten lå også vekt på at det ikke hadde vært noe å utsette på utførelsen av arbeidet og at det sannsynligvis var snakk om lav promille; «generell erfaring tilsier at det kan være svært vanskelig å vurdere om en person er påvirket eller ikke», uttaler retten.

Uklar bevissituasjon

Samlet sett mente retten at arbeidsgiver hadde skapt en uklar bevissituasjon og at den bevistvil som forelå måtte gå utover arbeidsgiver. Retten fant deretter oppsigelsen usaklig og tilkjente kr 60 000 i erstatning.

Advokat Anne Gry Rønning Aaby i Fagforbundet hadde saken for medlemmet.