Den lengste streiken på norsk sokkel foregår nå

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Egil Brandsøy/Industri Energi

Den lengste streiken på norsk sokkel foregår nå!

I mars og april 2023 ble ni av Industri Energi (nå IE&FLT) sine medlemmer tatt ut i streik. Samtlige arbeider for Schlumberger UK, men på norsk sokkel. Dette er den lengste streiken som har pågått på norsk sokkel.

LO-advokatene

Kravet det streikes for er at SLB UK skal inngå en tariffavtale med IE&FLT, for arbeid på norsk sokkel som utføres på fartøy registrert i NOR-registeret. Medlemmene utfører arbeid på norsk sokkel, nærmere bestemt Ekofisk-feltet. De ansatte hos SLB UK har langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av Oljeserviceavtalen.

Tidlig i prosessen varslet SLB UK de ansatte at deltakelse i streiken innebar brudd på arbeidsavtalen og at dette kunne få konsekvenser. Og konsekvenser har de fått på forskjellige vis. Tre av ni er nå sagt opp og seks er beordret omplassert til stillinger utenfor Nord-Europa. Det er tatt ut søksmål for Oslo tingrett i oppsigelses- og omplasseringssakene.

Videre er det like før jul tatt ut søksmål for Arbeidsretten i forbindelse med ulovlig lockout og annen arbeidskamp. Det at samtlige streikende blir enten sagt opp eller flyttet til land utenfor Nord-Europa kan forstås som et ønske om å knuse streiken ved at IE&FLT ikke lengre har streikende medlemmer på arbeidsstedet der det kreves tariffavtale. SLB UK har satt inn andre ansatte som utfører arbeidsoppgavene til de streikende.

Et hovedproblem er også at SLB UK ikke anerkjenner LO eller IE&FLT som organisasjoner de kan inngå tariffavtale med. SLB UK anerkjenner dermed heller ikke at deres ansatte på norsk sokkel kan bli representert av norsk fagforening og ha streikerett.

SLB UK forstås slik at de heller ikke anerkjenner at norske domstoler har jurisdiksjon/rett til å avgjøre sakene. SLB UK mener altså at det er britisk domstol som skal avgjøre sakene.

IE&FLT opplever stor skandinavisk solidaritet og har fått tilbud om nordiske støtteaksjoner. Dette er en svært krevende situasjon å stå i for IE&FLTs medlemmer som er tatt ut i streik.

Fire av advokatene i LOs juridiske avdeling er involvert i sakene.