Mot bedre kjønnsbalanse i norske styrer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Peggy Hessen Følsvik
Foto: Trond Isaksen/LO BRED POLITISK ENIGHET: – Vi skulle gjerne skrudd enda litt hardere til, men det aller viktigste er at vi får en bred politisk enighet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Mot bedre kjønnsbalanse i norske styrer

Partene i arbeidslivet – LO, NHO og regjeringen – er enige om at minst 40 prosent av hvert kjønn skal være representert i styrer i private selskaper. – Viktig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik, selv om LO gjerne skulle ha gått enda lengre.

Et likestilt arbeidsliv

Andelen kvinner i norske styrer har økt de siste årene, men regjeringen mener at utviklingen går for sakte. Det er partene i arbeidslivet, LO og NHO, helt enige i. For å dytte utviklingen raskere i riktig retning, sendte regjeringen ut nye krav for kjønnskvotering på høringsrunde i 2022.

Viktig med bred politisk enighet

Nå foreligger resultatet, og forslaget får bred støtte. LO har blant annet fått gjennomslag for en forpliktende opptrappingsplan fram mot 2028.

HER KAN DU LESE LOs HØRINGSSVAR.

– Vi skulle gjerne skrudd enda litt hardere til, men det aller viktigste er at vi får en bred politisk enighet, slår Hessen Følsvik fast:

– Nå forventer vi at det blir flertall for forslaget i Stortinget. Ingen er tjent med politiske omkamper på dette området nå.

Økt likestilling i arbeidslivet

Kvinner og menn skal ha samme muligheter for deltakelse og påvirkning på arenaer der makt utøves. Det betyr at LO er tilhenger av sterke virkemidler for å få dette til.

– Det regjeringen nå foreslår er i tråd med LOs handlingsprogram hvor vi har forpliktet oss til å bidra til en aktiv likestillings- og arbeidslivspolitikk, samt støtte opp om tiltak som bedrer kjønnsbalansen i arbeidslivet generelt, avslutter LO-lederen.