Et løft for kvinners helse i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrettbilde av førstesekretær Julie Lødrup i LO.

Et løft for kvinners helse i arbeidslivet

I dag, på selve kvinnedagen, er det oppnevnt et offentlig utvalg som skal se nærmere på kvinners arbeidshelse. Denne beslutningen følger anbefalinger fra "Kvinnehelseutvalget", som understreket behovet for å få mer kunnskap om kvinners helse i arbeidslivet og betydningen av kjønn for helse.

Et likestilt arbeidsliv

LO er glade for å kunngjøre at førstesekretær i LOs ledelse, Julie Lødrup, er en del av det nyoppnevnte utvalget.

Dette vil styrke LOs engasjement for likestilling og et trygt og inkluderende arbeidsliv

- Avgjørende betydning at LO er med i utvalget

- Vi representerer over én million av arbeidstakerne i Norge og har en unik innsikt i deres behov og utfordringer. Vår deltakelse sikrer at stemmen til arbeidstakerne blir hørt og at deres interesser blir ivaretatt i utformingen av tiltak og politikk, sier Lødrup. 

Lødrup mener også deltakelse i utvalget vil styrke LOs engasjement for likestilling og et trygt og inkluderende arbeidsliv.

Et løft for kvinners helse

Sentralt for LOs høringsuttalelse til Kvinnehelseutvalgets utredning var behovet for å sikre et løft for kvinners helse og likeverdig tilgang på deltakelse i arbeidslivet.

- Kvinnehelseutvalget slår fast at vi har oversett den betydelige forskjellen kjønn utgjør. Det var et klart varsel om at idealet om kjønnsnøytralitet ikke har den ønskede effekten og bidrar til opprettholdelse av mannen som norm, og at vi derfor må legge langt større vekt på kjønnets betydning enn dagens politikk og praksis, mener Lødrup.

LO støtter regjeringens initiativ og ser det som et viktig skritt mot å få mer kunnskap om kvinners arbeidshelse og barrierer de møter i arbeidslivet.

- Det er på tide å erkjenne at kjønnsnøytralitet kan være til hinder for å utvikle treffsikre tiltak i møte med de faktiske utfordringene kvinner står overfor i arbeidslivet og som er av betydning for helse.

Utvalgets mandat

Utvalget har fått et omfattende mandat som inkluderer å gjøre en grundig vurdering av kvinners arbeidshelse og deres vilkår for deltakelse i arbeidslivet. Dette inkluderer å se på hvordan ulike faktorer som arbeidsmiljø, organisatoriske forhold og individuelle helseutfordringer påvirker kvinners arbeidshelse og deres tilknytning til arbeidslivet. Ved å samle og analysere kunnskap fra ulike kilder, både nasjonalt og internasjonalt, vil utvalget kunne gi viktige innspill til utformingen av målrettede tiltak som kan forbedre arbeidsforholdene for kvinner, redusere fravær og utstøtning fra arbeidslivet.

LO ser frem til å bidra til utvalgets arbeid med sikte på å styrke likestillingen av kvinners posisjon og deltakelse i arbeidslivet.

- Som en del av dette utvalget ser jeg frem til å samarbeide med ulike aktører for å identifisere og adressere de faktorene som påvirker kvinners arbeidshelse. Ved å jobbe sammen kan vi skape en bedre fremtid for alle kvinner i arbeidslivet, avslutter utvalgsmedlem Lødrup.

Kontakt