Fagforeninger og den norske modellen hindrer store lønnsforskjeller

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fire menn som arbeider, to gir hverandre et håndtrykk. Foto.
For å motvirke lavlønn er det viktig å øke organiseringen.

Fagforeninger og den norske modellen hindrer store lønnsforskjeller

Regjeringens lavlønnsutvalg har i dag lagt frem sin utredning. LO ba om en slik utredning for å kartlegge omfanget og utviklingen av lavlønn i arbeidslivet. Utvalget konkluderer blant annet med at den norske modellen og fagforeninger har en stor betydning for å redusere ulikhet og inntektsforskjeller i Norge.

Den norske modellen

– Dette er en grundig utredning som bekrefter at den norske frontfagsmodellen og norsk fagbevegelse bidrar til små lønnsforskjeller, stor omstillingsevne, høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Les også: Holden 4: Norsk lønnsdannelse motvirker lønns- og prisspiraler

Utvalget peker på at lavlønn er mest utbredt i de yngste aldersgruppene, hos de med kort utdanning, blant innvandrere, kvinner og uorganiserte.

– Både press på organisasjonsgrad og tariffavtaledekning, innvandringsstrømmer og fremvekst av nye tilsetningsformer og arbeidsformer på tvers av land har utfordret nedre del av lønnsfordelingen.

Utvalget mener at både partene i arbeidslivet og myndighetene bør arbeide for høy organisering og tariffavtaledekning blant lavlønnsgrupper.

– Å støtte opp om fagforeninger og styrke det organiserte arbeidslivet er det beste verktøyet for å få ned ulikhet og inntektsforskjeller. Kort oppsummert: For å motvirke lavlønn er det viktig å øke organiseringen, sier Peggy Hessen Følsvik.

Les også: Den norske modellen – vår beste forsikring

Det er næringene servering, overnatting, personlig tjenesteyting og detaljhandel hvor det er en høyere andel lavtlønte. I tillegg er det mer lavlønn i små virksomheter, deltidsstillinger og midlertidige stillinger.

– Dette viser også hvor viktig retten til hele faste stillinger er i kampen mot økte forskjeller, mener LO-lederen.

Les også: Ny rapport: Derfor er hele, faste stillinger avgjørende

I utredningen vises det også til at de laveste lønningene i Norge er høyere og lønnsforskjellene mindre enn i de fleste andre land.

– I Norge har vi et godt organisert arbeidsliv, og mindre gap fra bunn- til topplønn der godene er fordelt bedre enn i mange andre land. Jeg oppfatter utvalgets konklusjon som en anerkjennelse av den jobben LO gjør for å bekjempe økte forskjeller, sier Peggy Hessen Følsvik.