Positive forslag om pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad fotografert i sekretariatssalen i LO.
Foto: LO/Henry Mai

Positive forslag om pensjon

Det er bra at Pensjonsutvalget foreslår å styrke minstepensjonene og uføres alderspensjoner, men vi må også sikre en god ordning for slitere i Folketrygden, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Avtalefestet pensjon

I dag la det regjeringsoppnevnte Pensjonsutvalget fram sin evaluering av pensjonsreformen fra 2011.

- Vi er fornøyde med at utvalget har konkludert med at det er behov for å styrke den sosiale bærekraften i Folketrygden, sier LOs sjeføkonom.

Bjørnstad understreker at LO foreløpig ikke har tatt stilling til de ulike løsningene.

- Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten, og så vil LO og forbundene delta i debatten, sier han.

- Må hindre for lave pensjoner

LO er enig med utvalget i at pensjonsreformen har virket etter sin hovedhensikt, ved å bidra til at folk jobber lenger enn før 2011. Det har vært nødvendig å trygge den økonomiske bærekraften i Folketrygden.

-  Det er bra at de som kan jobbe lenger gjør det, men vi må også sikre de som ikke har muligheten til det. De som ikke kan stå lenge i jobb vil få alt for lave pensjoner om ikke noe endres, og dette må vi hindre, sier Bjørnstad.

LO er svært bekymret for at reformen forsterker ulikhetene. De som har høye inntekter og kan jobbe lenge, sikres relativt høy pensjon, mens mange med lavere inntekter, og som ikke har muligheten til å jobbe like lenge, kan komme svært dårlig ut.

Må sikre sliterne

LO-kongressen vedtok også at det er behov for en egen sliterordning i Folketrygden, som gjør at flere kan gå av tidligere dersom de har behov for dette.

-  Utvalget har ikke kommet med noen løsning på sliterproblemet, og LO vil følge opp at dette blir utredet i oppfølgingen av denne rapporten, sier Bjørnstad.

Utvalget foreslår at aldersgrensene skal økes i takt med levealderen. Dette har LO foreløpig ikke tatt stilling til, og det må ses i sammenheng med de andre forslagene.

LO er enig med utvalget i at minsteytelsene må øke.

- Vi er også glade for at utvalget har innsett at dagens pensjonsregler vil gi uføre for lave pensjoner. Utvalget har foreslått økt opptjeningstid for uføre og uføre delvis skjermes for levealdersjusteringen. Det er imidlertid ikke nok, mener LO, som ønsker at uføre skal skjermes helt for levealdersjustering siden uføre ikke kan kompensere for virkningene med å jobbe videre.

LO vil i tillegg reformere AFP-ordningen, for å tette hull og lage en mer rettferdig og treffsikker ordning.

LO stilte seg bak pensjonsreformen på kongressen i 2005. En forutsetning for denne støtten var at pensjonssystemet er sosialt bærekraftig.

- Reformen må evalueres jevnlig, for å sikre nettopp hensikten med reformen, at alle har mulighet til en god og trygg pensjon, avslutter Bjørnstad.

Kontakt