Renteøkningen kan føre til at mange mister jobbene sine

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
AdobeStock

Renteøkningen kan føre til at mange mister jobbene sine

Norges Bank satte i dag opp styringsrenten kraftig. - En så stor renteøkning er feil medisin nå, sier LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

Arbeid til alle

Styringsrenten settes opp fra 1,75 til 2,25 prosent. Økningen er det dobbelte av det som er vanlig, og skjer etter at styringsrenta er satt opp med en hel prosent i løpet av sommeren.

Norges Bank mener renten må videre opp for å få inflasjonen, eller prisveksten, nærmere målet på 2 prosent. 

Det «reduserer risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå», skriver sentralbanken i sin pengepolitiske rapport.

Feil medisin og feil analyse

- Det er ikke bare feil medisin. Det bygger på feil analyse også. Vi har ikke de lønns- og prisspiralene Norges Bank frykter, og de fleste prognosetall har vist seg å være for høye, og må justeres ned, sier LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.

Han mener partene i arbeidslivet tar ansvar for å hindre slik ytterligere prisvekst gjennom lønnsdannelsen og frontfagsmodellen, som holder lønnsveksten på et fornuftig nivå.

- Det virker som om Norges Bank ikke har tillit til at lønnsdannelsen gjør denne jobben. Det er uheldig, legger han til.

Renteøkninger tross nullvekst

Bjørnstad viser til at Norges Bank erkjenner at «det er nå klare tegn til at økonomien er i ferd med å kjøle seg ned». BNP i Fastlands-Norge falt i juli. Det er ikke like stor mangel på arbeidskraft lenger, og trenden i antall nye ledige stillinger har falt de siste månedene. Likevel fortsetter renteøkningene.

- Det forventes nå nullvekst resten av året og et fall i Fastlands-BNP i 2023. Norges Bank nevner ikke at andelen som er sysselsatt, eller i jobb, i juli var 0,5 prosentpoeng lavere enn i mars 2022. Hvordan kan Norges Bank da si at flere er i arbeid? spør Bjørnstad.

På vei ut av pandemien har høy etterspørsel hjulpet mange inn på arbeidsmarkedet. Norges Banks prognoser viser høyere arbeidsløshet og lavere sysselsetting fremover.

Bjørnstad viser til at SSBs prognoser er enda dystrere når det kommer til økonomiske utsikter, og til tross for at de legger til grunn at Norges Bank ombestemmer seg halvveis i renteoppgangen.

- Erfaringsmessig går arbeidsløsheten lettere opp enn ned. Vi står i fare for å miste den økonomiske veksten som en inkluderingsmotor, og det frykter vi kan få langsiktige konsekvenser.

Kontakt