Arkivet

Tøm filter
Viser 9 av 9

Likelønnsdagen-2022-frokostmøte

Lønnsgapet mellom kvinner og menn blir knapt mindre. Hvorfor er det sånn? Og hva skal til for at gapet raskere skal bli mindre? Velkommen til frokostmøte!

Frokostmøte 19. oktober

Tjue prosent av befolkningen, eller én million mennesker, leier boligen de bor i. Andelen leietakere har økt de siste årene ettersom færre har råd til å kjøpe bolig. Den økonomiske ulikheten øker mellom dem som eier sin egen bolig og de som er prisgitt et trangt leiemarked. Er det på tide med endring?

LOs representantskapsmøte

LOs representantskap behandler retningslinjer for årets lønnsoppgjør.

8. mars

LO og Arbeiderpartiet markerer kvinnedagen på Kulturhuset.

Førpremiere og panelsamtale: Norwegian Dream

Torsdag 9. mars kl. 16.00 blir det førpremiere av filmen Norwegian Dream på Odeon kino, med panelsamtale etterpå.

Frokostmøte: Bør vi skattlegge bolig hardere i Norge?

Boligsektoren i Norge har på noen tiår gått fra å være en utjevningsmotor til å bli en ulikhetsmaskin. Er økt skatt på bolig nødvendig for å fordele boligverdier bedre? Hvorfor er boligskatt så lite populært i Norge – og er det på tide å endre?

Streikemarkering på Youngstorget

Sending fra streikemarkeringen på Youngstorget torsdag 18. april klokka. 14.00. Det blir appeller fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum og Arne Larsen fra NNN.

LOs representantskap Bergen

Frokostmøte: Nye regler for innleie - vil det føre til færre ulykker?