Frokostmøte: Hvorfor er veien til likelønn så lang?

Lønnsgapet mellom kvinner og menn blir knapt mindre. Hvorfor er det sånn? Og hva skal til for at gapet raskere skal bli mindre? Velkommen til frokostmøte!