LOs representantskapsmøte

LOs representantskap behandler retningslinjer for årets lønnsoppgjør.

Foreløpig saksliste:
1. Åpning – LOs representantskapsmøte 21.02.23
2. Suppleringsvalg til sekretariatet
3. Godkjenning av kongressprotokoll
4. Mellomoppgjøret 2023

Alternativ videolenke