Streikemarkering på Youngstorget

Sending fra streikemarkeringen på Youngstorget torsdag 18. april klokka. 14.00. Det blir appeller fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum og Arne Larsen fra NNN.