Polish

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Maskot / Maskot / NTB

Dlaczego powinieneś przystąpić do związków zawodowych?

W Norwegii połowa wszystkich pracowników jest zrzeszona w związkach zawodowych. Dlaczego? Prosto ujmując, pracownicy przystępują do związków zawodowych z dwóch powodów: Aby mieć ochronę, jeżeli będą mieli problemy w pracy oraz by będąc zrzeszonym, wziąć odpowiedzialność za tworzenie dobrych warunków pracy dla wszystkich pracujących.

Zrzeszając się wZ związkach zawodowych, pracownicy w Norwegii osiągnęli:

  • dobre warunki pracy
  • wysokie płace
  • bezpieczne i dobre środowisko pracy

W krajach, gdzie związki zawodowe są słabe, pozycja pracowników też jest słaba. Członkostwo w związkach zawodowych daje Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy. Ponadto przyczyniasz do tworzenia bezpiecznego i dobrego środowiska pracy dla wszystkich pracujących.

Członkostwo w związkach zawodowych nie jest darmowe, a to dlatego, że jesteśmy organizacją, która jest zupełnie niezależna od władz. Wszystko, co robimy oparte jest na składkach członkowskich i aktywności członków. LO (Norweska Konfederacja Związków Zawodowych) ma najlepszych w Norwegii adwokatów specjalizujących się w prawie pracy. Mogą oni Ci pomóc jeśli doznasz urazu, w przypadku bezzasadnego wypowiedzenia lub dyskryminacji. Mamy także tysiące kompetentnych mężów zaufania, przedstawicieli związkowych, którzy zostali wybrani przez samych członków. Mężowie zaufaniaPrzedstawiciele związkowi pilnują przestrzegania regulaminu zasad i przepisów w miejscach pracy.

Choć członkostwo nieco kosztuje, to koszty mogą być wysokie, jeśli jest się niezrzeszonym. Związek zawodowy będzie Ci potrzebny w przypadku wypadku w pracy lub gdy nie dostajesz wynagrodzenia, które Ci się należy. Potrzebujemy jednak również Ciebie! Możemy negocjować podwyżki płac i inne korzyści dlatego, że jest nas wielu. Jeżeli będzie nas niewielu, nasza pozycja będzie słaba. Gdy będzie nas wielu, będziemy silni.

Poniżej krótko omówimy powody, dla których powinieneś przystąpić do związków zawodowych, zarówno ze względu na siebie, jak i innych pracowników.

Czym jest związek zawodowy?

Związek zawodowy to zrzeszenie pracowników tej z samej dziedziny, zawodu lub branży, które ma za zadanie ochronę interesów swoich członków wobec pracodawców. W zakładzie pracy, gdzie pracownicy są zrzeszeni w związkach zawodowych, masz prawo do większych korzyści (zawarte jest to w tzw. układach zbiorowych pracy).

Pracownicy mogą także wybrać mężów zaufaniaprzedstawicieli związkowych w celu reprezentowania wspólnych interesów oraz negocjacji z zakładem pracy. Związek zawodowy może służyć radą i pomocą w takiej sytuacji. Istnieją dziesiątki tysięcy zakładów pracy objętych takimi umowami, włącznie z wieloma zakładami zatrudniającymi pracowników spoza Norwegii.

Jak zorganizowany jest związek zawodowy?

Związki zawodowe to demokratyczne organizacje, których przewodniczący wybierani są przez członków.

Związki zawodowe w Norwegii zrzeszone są w różnych krajowych związkach branżowych. Związki branżowe zorganizowane są wokół poszczególnych branż i są odpowiedzialne m.in. za negocjacje i obronę praw swoich członków. Jeżeli będziesz miał problemy w pracy, to zazwyczaj z pomocą przyjdzie Twój lokalny związek zawodowy lub krajowy związek branżowy.

Związki branżowe zrzeszone są w LO, które jest skrótem od Landsorganisasjonen (Organizacji Krajowej). LO jest największą konfederacją związków branżowych w Norwegii i zrzesza ok. 970 000 członków. Wielu z nich aktywnie działa w organizacji: na przykład 40 000 zostało wybranych przez swych kolegów i koleżanki na mężów zaufaniaprzedstawicieli związkowych w swoich zakładach pracy.

LO ma ponadto najlepszych w kraju adwokatów specjalizujących się w prawie pracy. Związki branżowe i LO negocjują z organizacjami pracodawców w sprawie wynagrodzeń, warunków pracy, urlopów wypoczynkowych i innych postanowień. Niektóre z tych postanowień zostają później określone ustawowo.

Tym samym na pracownikach zrzeszonych w związkach zawodowych spoczywa duża odpowiedzialność za kształtowanie warunków pracy w Norwegii, także dla osób, które nie są członkami.

Czym jest układ zbiorowy pracy?

Układ zbiorowy pracy to umowa między organizacjamią pracowników i pracodawców. W Norwegii układy zbiorowe pracy mają zasięg ogólnokrajowy.

Aby w Twój zakład pracy był objęty układem zbiorowym pracy, musisz Ty i inni pracownicy się tego domagać. Możesz dowiedzieć się w Twoim lokalnym związku zawodowym, jak to zrobić. Związek może także pomóc w wystosowaniu żądania umowy.

Układ zbiorowy pracy zapewnia Ci lepsze warunki pracy niż te, które są powszechne w danej branży. Różnice wynoszą wiele tysięcy koron. Masz między innymi prawo do płatnych dni świątecznych, prawo do dłuższego urlopu i wyższego świadczenia urlopowego, przysługują Ci wyższy dodatekię zacej godziny nadliczboweych oraz bardziej korzystnye programy emerytalnye. Układ zbiorowy pracy daje też, w większym stopniu niż przewidziane jest to ustawą, większą swobodę ustalania czasu pracy, który odpowiada pracownikom często dojeżdżającym daleko do domu.

 

Temat

Pracownicy niezrzeszeni, bez układu zbiorowego pracy (podlegają wyłącznie przepisom prawa norweskiego).

Pracownicy zrzeszeni, zatrudnieni w zakładzie pracy objętym układem zbiorowym pracy.

Wynagrodzenie

Brak regulacji. W niektórych branżach wszyscy pracownicy mają prawo do płacy minimalnej zgodnie z układem zbiorowym pracy, dlatego że został on zagwarantowany prawnie. Wielu pracowników nie otrzymuje jednak wynagrodzenia, które im się należy.

Przepisy odnośnie wynagrodzenia określone w układach zbiorowych pracy – włącznie z płacą minimalną. Prawo do corocznych negocjacji lokalnych.

Czas pracy

9 godz. dziennie/40 godz. tygodniowo.

7,5 godz. dziennie /37,5 godz. tygodniowo.

Dodatek za pracę w weekendy i w nocy

Brak dodatku.

Dodatek zagwarantowany umową.

Dodatek za dni świąteczne.

Ekwiwalent tylko za 1 i 17 maja.

Ekwiwalent za wszystkie dni świąteczne.

Zakres wpływu

Przepisy Ustawy o spółkach akcyjnych i Kodeksu pracy.

Umowy i regulacje odnośnie współdecydowania. Pracownicy mają mieć możliwość współdecydowania oraz prawo do negocjacji w wielu kwestiach.

Niezgodne z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę.

Brak wsparcia. Pomoc adwokata na własny koszt.

Pomoc ze strony przedstawicieli związkowych i adwokata w razie konieczności.

Urlop wypoczynkowy

4 tygodnie i 1 dzień, 10,2% świadczenia urlopowego.

5 tygodni, 12% świadczenia urlopowego.

Kształcenie

Brak wsparcia.

Wsparcie z funduszu. Własna organizacja edukacyjna. Związek organizuje kursy i konferencje. Wiele związków organizuje też kursy językowe i pomaga członkom w uzyskaniu norweskiego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Jakie wynagrodzenie ci się należy?

W niektórych branżach postanowienia podstawowe zawarte w układzie zbiorowym pracy zostały upowszechnione, czyli zagwarantowane prawnie. Ustalona Umówiona płaca minimalna obejmuje wszystkich pracowników branży, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach zawodowych, krajowych i zagranicznych. Aktualne informacje odnośnie tego tematu dostępne są w wielu językach pod poniższym linkiem:

https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights/

Gdy związki zawodowe wynegocjują wyższe wynagrodzenia, zagwarantowana prawnie płaca minimalna również wzrasta. Na przykład w 2010 strajkowało 20 000 pracowników budowlanych, żądając zwiększenia płacy minimalnej, która to została podwyższona z 133 do 149 koron na godzinę. Później wzrosła ona o jeszcze więcej, dzięki silnym związkom zawodowym.

Związki zawodowe to nie kancelarie adwokackie

Związki zawodowe nie mają na celu zarabiania pieniędzy, lecz są po to, by pomagać swoim członkom w razie potrzeby. Osoby, które pracują w związkach zawodowych są także pracownikami, którzy zostali wybrani przez swoich kolegów i koleżanki, by ich reprezentować.

Nie możesz wykupić ubezpieczenia po pożarze domu. Podobnie, nie możesz przystąpić do związku i oczekiwać pomocy po tym, jak wpadniesz w kłopoty.

Przystępując do związków zawodowych, stajesz się częścią wspólnoty. W razie trudności otrzymujesz pomoc od wspólnoty. Jeśli szczęśliwie nie masz problemów, będąc członkiem przyczyniasz się do tego, by inni w potrzebie otrzymali pomoc. Jest to rozsądne dla każdego z nas z osobna – i jest to rozsądne dla nas wszystkich, jako wspólnoty.

Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych dbają nie tylko o siebie, ale także biorą odpowiedzialność za siebie nawzajem i za rozwój społeczeństwa. Możesz stać z boku, lecz wiedz, że jeżeli wszyscy tak robili, to wszyscy byśmy byli na słabszej pozycji!

Ile kosztuje członkostwo?

Wysokość składki członkowskiej różni się zależnie od danego związku zawodowego. Zazwyczaj wynosi między 1 a 2 procent wynagrodzenia brutto. W rzeczywistości płacisz mniej, gdyż część składki odpisuje się od podatku. Ponadto członkostwo daje ubezpieczenia na lepszych warunkach oraz inne korzyści. O tym można przeczytać w dalszej części tekstu.

Choć członkostwo kosztuje, to korzyści przewyższają koszty. Jeżeli pracujesz w zakładzie, który wypłaca tylko 10,2% świadczenia urlopowego oraz nie płaci za pracę w święta ruchome, to dzięki układowi zbiorowemu pracy będziesz zarabiać o 10-20 000 koron więcej rocznie. Ponadto będziesz mieć prawo do negocjowania swoich warunków pracy i wynagrodzenia, a także otrzymasz pomoc w tym zakresie ze związku zawodowego i branżowego.

Na co przeznaczane są składki członkowskie?

Składki członkowskie przeznaczane są między innymi na:

  • zasiłek strajkowy
  • stypendium dla członków, którzy chcą podjąć kształcenie podyplomowe i uzupełniające
  •  kursy dla członków i mężów zaufaniawybranych przedstawicieli związkowych
  • wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w związkach zawodowych i branżowych. Pomagają oni m.in. w sprawach cywilnychsporach zbiorowych, przygotowująwystosowują żądania i negocjują układy zbiorowe pracy. Działają także w terenie, aby zapewnić dobre warunki pracy i wynagrodzenia dla wszystkich, którzy pracują w Norwegii.

Inne korzyści z członkostwa

Będąc członkiem, otrzymasz pomoc w razie problemów w pracy. Ponadto otrzymaszmasz szereg ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie ruchomości domowych (obejmuje m. in. szkody spowodowane przez ogień, wybuch, wodę, włamanie, kradzież roweru)
  • ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy (obejmuje urazy powstałe w wyniku wypadku w czasie wolnym od pracy i pokrywa m.in. wydatki na pomoc lekarską i stomatologiczną oraz leczenie i pobyt w prywatnych pogotowiach i klinikach po uprzedniej umowie z firmą ubezpieczeniową)
  • ubezpieczenie podstawowe na życie (obejmuje Ciebie, współmałżonka/konkubinę/konkubenta oraz dzieci stanu wolnego, w wieku poniżej 21 lat w, mieszkające w domu w wypadku śmierci bez względu na przyczynę i miejsce na świecie)

Poprzez program korzyści pozapłacowych LO favør, będąc członkiem otrzymujesz najlepsze w Norwegii ubezpieczenie ruchomości domowych i mienia ruchomego oraz zniżki/oferty na ubezpieczenia, podróże, prąd, warsztaty samochodowe itd. Więcej informacji otrzymasz pod numerem telefonu 815 32 600 lub na www.lofavor.no.

Bądź silny. Bądź bezpieczny. Dołącz do nas!

To pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych zapewnili nam dobre warunki pracy w Norwegii. Związki zawodowe muszą mieć wielu członków w swych szeregach, aby bronić tego, co osiągnęliśmy, ulepszać i odnawiać warunki pracy.

Dołącz do naswspólnoty!

(The link leads to a page with Norwegian text)