LOs representantskapsmøte 20. februar 2024

LOs representantskap tar stilling til krav og oppgjørsform på representantskapsmøte 20. februar 2024.

Årlig møtes LO og NHO – eller LOs forbund og NHOs landsforeninger – til sentrale lønnsforhandlinger. Det er det vi kaller et tariffoppgjør, og det er her det avgjøres hvor mye du skal få i lønnstillegg i år. 

I i år er det såkalte hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

LOs representantskap vedtar felles retningslinjer for oppgjøret.