Hvordan skal det være å leie bolig i Norge?

Tjue prosent av befolkningen, eller én million mennesker, leier boligen de bor i. Andelen leietakere har økt de siste årene ettersom færre har råd til å kjøpe bolig. Den økonomiske ulikheten øker mellom dem som eier sin egen bolig og de som er prisgitt et trangt leiemarked. Er det på tide med endring?