8. mars: Friheten til å bestemme selv

LO og Arbeiderpartiet markerer kvinnedagen på Kulturhuset.

PROGRAM
MUSIKK v/Ellen Sofie Hovland
ÅPNING v/Peggy Hessen Følsvik, leder LO
VELKOMMEN v/Åse Kristin Ask Bakke, likestillingspolitisk talsperson Arbeiderpartiet
FAGINNLEDNING v/Eirin Pedersen fra Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
PANELSAMTALE: Økonomisk selvstendighet som grunnmur til frihet
• Hva er gjort, og hva skal fortsatt gjøres for å sikre flere hele faste stillinger i kommunene, v/Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti
• Hvordan sikre flere reell økonomisk frihet - etablering av heltidskultur, v/Marthe Scharning Lund, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo
• Heltid en rettighet for alle - bedre pensjon, høyere lønn, v/ Per Egil Johansen, leder LO Oslo kommune
Panelet ledes av Kjersti Stenseng, partisekretær Arbeiderpartiet
SAMTALE: Kjønnsbalanse som konkurransefortrinn
Samtale mellom næringsminister Jan Christian Vestre og Gry Larsen fra Grieg Group om regjeringens forslag til krav om kjønnsbalanse i styrer.
En regjering med likestilling som kampsak - Kjersti Stenseng
AVSLUTNING - Astrid Villa Eide Hoem, leder AUF