Olaug Skau - - Vestfold og Telemark

Olaug Skau sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter