Mohammed Malik - - LO Norge

Mohammed Malik sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter