Markus Hansen - - LO Norge

Markus Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter