Jonny Meland - - Møre og Romsdal

Jonny Meland sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter