Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter