Henning Bråten - - Troms og Finnmark

Henning Bråten sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter