Hans-Petter Gilleshammer - - Vestland

Hans-Petter Gilleshammer sitt innlegg i vedtekter punkt 6. Vedtekter