Gudrun Benestad - - LO Norge

Gudrun Benestad sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter