Elin Sørensen - - LO Norge

Elin Sørensen sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter