Arnstein Aasestrand - - Viken

Arnstein Aasestrand sitt innlegg i dagsorden punkt 6. Vedtekter